Top white facebook2x Top white twitter2x Top white youtube2x Top white instagram2x Top white phone2x +44 (0) 1753 683872 Top white email2x Email us Top white search2x Basket Login Join
Home / Results / 2022 Spring Series - Handicap
Home / Results / 2022 Spring Series - Handicap
Show  

2022 Spring Series - Handicap

Result Entrant Boat Design Sail No. Sunday Spring Series 2022
3 Apr
Sunday Spring Series 2022
3 Apr
Sunday Spring Series 2022
10 Apr
Sunday Spring Series 2022
10 Apr
Race 5
17 Apr
Race 6
17 Apr
Sunday Spring Series 2022
24 Apr
Sunday Spring Series 2022
24 Apr
Race 9
1 May
Race 10
1 May
Race 11
8 May
Race 12
8 May
Race 13
15 May
Race 14
15 May
Race 15
22 May
Race 16
22 May
1st
8.0
Simon Geyman RS Aero 2384 RS Aero 2384 DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
DNC
8th
8.0p
DNC
35.0p
2nd
49.0
Ian Klyne K1 131 K1 131 4th
4.0p
4th
4.0p
4th
4.0p
4th
4.0p
6th
6.0p
6th
6.0p
10th
10.0p
10th
10.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
8th
8.0p
8th
8.0p
11th
11.0p
6th
6.0p
5th
5.0p
2nd
2.0p
3rd
68.0
George Hoskins RS Aero 7 2504 RS Aero 2504 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
6th
6.0p
7th
7.0p
3rd
3.0p
5th
5.0p
9th
9.0p
9th
9.0p
10th
10.0p
8th
8.0p
7th
7.0p
4th
4.0p
4th
71.5
Mike Beckett K1 62 K1 62 DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
3rd
3.0p
1st
1.0p
3rd
3.0p
7th
7.0p
8th
8.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
6th
6.5p
3rd
3.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
5th
88.0
Carl Barry Laser 160531 ILCA 6 (Radial Rig) 160531 DNC
35.0p
DNC
35.0p
1st
1.0p
1st
1.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
1st
1.0p
5th
5.0p
4th
4.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
1st
1.0p
6th
90.0
Hector Cisneros Europe 415 Europe 415 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
1st
1.0p
1st
1.0p
1st
1.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
4th
4.0p
5th
5.0p
4th
4.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
7th
110.5
Natalya Williams Laser 211322 ILCA (Laser) 211322 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
4th
4.0p
4th
4.0p
5th
5.0p
5th
5.0p
5th
5.0p
4th
4.0p
7th
7.0p
6th
6.5p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
8th
155.0
Ian Duke 170 K1 170 1st
1.0p
1st
1.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
6th
6.0p
9th
158.0
Paul Robinson 208838 ILCA 7 (Standard Rig) 208838 DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
6th
6.0p
4th
4.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
10th
162.0
Jason King K1 K1 74 3rd
3.0p
3rd
3.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
6th
6.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
6th
6.0p
1st
1.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
11th
162.0
Roger Gates RS Aero 7 3814 RS Aero 3814 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
5th
5.0p
5th
5.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
5th
5.0p
3rd
3.0p
1st
1.0p
3rd
3.0p
12th
195.0
Nick Harris Wayfarer 11223 - Apollo Wayfarer 11223 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
1st
1.0p
3rd
3.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
4th
4.0p
DNF
9.0p
13th
225.0
Susanne Risbridger Laser 133603 ILCA (Laser) 133603 2nd
2.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
6th
6.0p
5th
5.0p
14th
234.0
Mervyn Hughes Laser 210613 ILCA 7 (Standard Rig) 210613 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
3rd
3.0p
2nd
2.0p
9th
9.0p
10th
10.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
15th
238.0
Simon Etter 1813 RS Aero 1813 6th
6.0p
6th
6.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
9th
9.0p
7th
7.0p
16th
262.0
Alan Broadbent K1 162 K1 162 DNC
35.0p
DNC
35.0p
5th
5.0p
5th
5.0p
DNC
35.0p
7th
7.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
17th
283.0
Andrew Wilson RS Aero - 2425 RS Aero 2425 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
2nd
2.0p
1st
1.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
18th
283.0
Charlie Roome RS Aero 1457 RS Aero 1457 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
1st
1.0p
2nd
2.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
19th
286.0
Stuart Jones Contender 2706 Contender 2706 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
1st
1.0p
5th
5.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
20th
288.0
Oliver Brown Laser 204029 ILCA 7 (Standard Rig) 204029 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
4th
4.0p
4th
4.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
21st
290.0
Derek Beck
Helen Beecham
Fireball 13859 Fireball 13859 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
4th
4.0p
6th
6.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
22nd
290.0
Greg Walker Club Wayferer Wayfarer 11266 5th
5.0p
5th
5.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
23rd
291.0
Mervyn Hughes Laser 201625 ILCA (Laser) 201625 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
8th
8.0p
3rd
3.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
24th
294.0
Joe Penhaul Smith Europe 248 Europe 248 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
7th
7.0p
7th
7.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
25th
297.0
Paddy Lewis Phantom 1467 Phantom 1467 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
8th
8.0p
9th
9.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
26th
298.0
Tony Edwards Laser 194658 ILCA 7 (Standard Rig) 194658 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
9th
9.0p
9th
9.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
27th
322.0
Paul Whitworth RS 100 232 RS 100 232 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
7th
7.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
28th
323.0
Greg Morris Wayfarer 9159 Wayfarer 9159 DNF
8.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
29th
323.0
Simon Blitz RS Aero 3141 RS Aero 3141 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNF
8.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
30th
326.0
Barrie Day Club Pico 38 Laser Pico 38 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNF
11.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
31st
326.0
Bruce Allan Waszp BA Waszp 2111 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
11th
11.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
32nd
326.0
Adam Raeburn-James waszp 2610 Waszp 2610 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
11th
11.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
33rd
350.0
Una-Jane Winfield RS 200 319 RS 200 319 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
33rd
350.0
Derek Lambert Wayfarer 10828 Wayfarer 10828 DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
AVGA
35.0p
AVGA
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
DNC
35.0p
© 2022 Datchet Water Sailing Club powered by Sailing Club Manager